เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคาราวานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) “เลี่ยงภัยโควิด โรคระบาดแห่งศตวรรษ “ เตรียมความพร้อมใช้สถานที่ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในยุคโควิด ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
"ลูกเสือมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร" เป็นรุ่นแรกของการขยายผลโครงการไปยัง 69 จังหวัดทั่วประเทศ 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมฉลองในโอกาส ๑๐๐ ปี การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโล
โบรชัวร์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผลการดำเนินการในปีที่ ๑๐๙ การลูกเสือไทย
การกำหนดมาตรการและแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)
1 กรกฎาคม. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครบรอบ 109 ปีเกี่ยวกับเรา
การจัดกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุ รวม 11 รายการ (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำของที่ระลึกลูกเสือมัคคุเทศก์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึกกิจกรรมลูกเสือมัคคุเทศน์ (E-Bidding) ประกวดราคากลางซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบริการอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม 8 รายการ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 115 ครั้ง

วันนี้ : 454 ครั้ง

เดือนนี้ : 6,139 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 68,122 ครั้ง