เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจ ติดตามกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ประกาศเจตนารมสุจริต เรื่องการต้านการทุจริต ปี 2565 เลขาธิการ สลช. ลงสำรวจพื้นที่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต ประจำปี 2564 วัฒธรรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต ประจำปี 2563 ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (16-18 ม.ค. 2563) คณะลูกเสือประเทศฮ่องกง มาเยี่ยมเยือนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิธีมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์