ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

1. ศูนย์ประสานงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
    อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ
    ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    Tel. 02-281-5510
    Fax. 02-281-5511
    Email : scout@scoutthailand.org
---------------------------------------------------

2. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
    60/38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
    ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
    ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
* อยู่ในช่วงเร่งดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องมือสื่อสาร*
   Email : scout@scoutthailand.org
--------------------------------------------------
   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
   และเว้นวันหยุดราชการ

 

กรุณากรอกข้อความ