ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 154 ศาลาวชิราวุธ 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

Tel. 02-2192731 / 02-2193669
Fax. 02-2168847, 02-2192108
Email : scout@scoutthailand.org
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
และเว้นวันหยุดราชการ

Comming Soon!!
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะย้ายสำนักงานใหม่เปลี่ยนเป็น
1. 60/38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
    ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
    ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
2. ศูนย์ประสานงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ
     ถนน ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรุณากรอกข้อความ