ข้อมูล สลช.

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด

รายงานผล ปี พ.ศ.2566