ข้อมูล สลช.

เข้าสู่เว็บไซต์

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน