ข้อมูล สลช.

เข้าสู่เว็บไซต์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน