ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566