ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทำการสำรวจที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการลูกเสือที่ไม่ได้มีการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทำการสำรวจที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการลูกเสือที่ไม่ได้มีการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป