ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย

ผู้บริหาร พนักงานและ เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย