ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล (The 2022 International Digital Jamboree)

ประชาสัมพันธ์ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล (The 2022 International Digital Jamboree)​ ระหว่างวันที่ 1 -​9 ตุลาคม 2565 ผ่านทางช่องทางออนไลน์