ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด้วยปีพุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำผ้ากฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:09 น.

ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญและบริจาคทรัพย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565