ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนสถานศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ร่วมวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔  ณ  บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  เป็นต้นไป
   

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖   ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศนานัปการไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร  การศึกษา  การต่างประเทศ รวมถึงศิลปวัฒนธรรม  ที่สำคัญพระองค์เป็นผู้พระราชทานกำเนิดกิจการเสือป่า ที่พัฒนาเยาวชนและผู้ใหญ่ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ  มีจิตวิญญาณในการรักชาติ พร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม   


ขอความร่วมมือส่งแบบตอบกลับการร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเตรียมสถานที่และการเว้นระยะห่างทางจากสังคม (Social distancing)  ส่งแบบตอบกลับมายัง Email : Smay6386@gmail.com  โทร. ๐๓๘ ๑๙๐ ๗๙๘