ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารการคัดเลือกลูกเสือผู้บังคับบัญญาลูกเสือดีเด่น และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารการคัดเลือกลูกเสือผู้บังคับบัญชา ลูกเสือดีเด่น และการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จากเดิม 30 เม.ย. เป็น 31 พ.ค.นี้