ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน สลช. จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรณีมีเหตุผลพิเศษและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

รับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้แก่

    ส่วนอำนวยการ
      1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล            จำนวน  1  อัตรา
      2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     จำนวน  2  อัตรา

     ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ
      1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                จำนวน  1  อัตรา
      2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(หัวหน้าค่ายลูกเสือ)
         ปฏิบัติงาน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี   จำนวน  1  อัตรา
         ปฏิบัติงาน ณ ค่ายหลวงบ่านไร่ จังหวัดราชบุรี     จำนวน  1  อัตรา
         ปฏิบัติงาน ณ ค่ายรัตรสาร จังหวัดสงขลา           จำนวน  1  อัตรา

     ส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
      1.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                จำนวน  1  อัตรา

วันรับสมัคร
     23 - 27 กรกฏาคม 2564 

ติดต่อ (งานบุคลากร): 038-190798