ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย APR Scout Photo Contest 2021

เชิญชวนลูกเสือเนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมประกวดภาพถ่าย APR Scout Photo Contest 2021 ภายใต้คำขวัญ Unity in Adversity วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วม ในการถ่ายทอดเรื่องราวของกิจการลูกเสือในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ที่ยังคงกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

สนใจคลิ๊ก ดาวน์โหลด