ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะย้ายสำนักงานใหม่ เพื่อการนำส่งหนังสือเอกสารของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอิสระ เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอแจ้งเปลี่ยนที่ทำการใหม่ดังนี้

จากเดิม เลขที่ 154 ศาลาวชิราวุธ ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 เปลี่ยนเป็น


1. 60/38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
    ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

2. ศูนย์ประสานงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ
     ถนน ราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพิมเติมคลิ๊ก ดาวโหลด