ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน ลูกเสือ-เนตรนารี สมัครคัดเลือก เข้าร่วมงาน Youth Wave Project 2021 ผ่าน ระบบ ZOOM

สำนักงานลูกเสือโลก องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์ และสำนักงานลูกเสิอโปรแลนด์ จัดงาน Youth Wave Project 2021 ผ่าน ระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.ค. 2564 จึงขอเชิญชวนลูกเสือเนตรนารี อายุระหว่าง 14 - 17 ปี จำนวน 2 คน