ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1. ส่วนอำนวยการ(สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)

   1.1 พนักงานขับรถยนต์   จำนวน   2  อัตรา

   1.2 แม่บ้าน                       จำนวน   1  อัตรา

2. ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ (ปฏิบัติงานที่ค่ายลูกเสือ)

   2.1 พนักงานขับรถยนต์ 

         2.1.1 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จ. ชลบุรี   จำนวน  1  อัตรา

         2.1.2 ค่ายหลวงบ้านไร่  จ.ราชบุรี       จำนวน   1  อัตรา

         2.1.3 ค่ายรัตรสาร     จ.สงขลา           จำนวน  1   อัตรา