ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฏ​ฐ​พล​ ทีป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​       เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​บริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติซึ่งแต่งตั้งใหม่แทนชุมเดิมที่หมดวาระ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ​ กระทรวง​ศึกษาธิการ

                   รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือนั้น มีหน้าที่สำคัญในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการเป็นคนดีมีคุณธรรม รักษาระเบียบวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในขณะเดียวกัน ก็ต้องปรับหลักสูตรลูกเสือให้มีความทันสมัย เน้นการปฏิบัติ​ เพื่อทำให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนลูกเสือไม่ได้เป็นภาระ โดยสามารถนำผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยผสมผสานให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์​ ผ่านกิจกรรมลูกเสือได้  และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้บริหารทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทางการลูกเสือ

                นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบ การทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ แผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการเลื่อนตำแหน่งพนักงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

              ที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณารายชื่อผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ อีกทั้งเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นต้น