ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยเชิญสถานศึกษาจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือหน่วยพิเศษ จำนวนประมาณ  ๑,๕๐๐ คน ไปร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และเดินสวนสนามทำความเคารพ  โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ เป็นประธานในพิธี วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๒๐ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี