ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในงานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2563

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในงานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี2563 โดยสถานศึกษาอยากนำลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงาน สามารถส่งแบบตอบรับ และขอเชิญตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เวลา 10.00 น. หรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-2192731 ต่อ 307