ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจการใช้หมายเลขวุฒิบัตรทางลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือได้สำรวจการใช้หมายเลขวุฒิบัตรทางการลูกเสือเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกของการตรวจสอบข้อมูลหารใช้หมายเลขวุฒิบัตร