ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติประชาสัมพันธ์ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล ๒๕๖๓ (International Digital Jamboree 2020) ผ่านทางออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม

ประชาสัมพันธ์ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล 2563 (International Digital Jamboree 2020) ผ่านทางออนไลน์
ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563
*สนใจสมัคร ขอให้ส่งหนังสือนำจากทางสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งชื่อ-นามสกุล และอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ พร้อมส่งใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1BU0ZK_E_gD4lnUB7-dH5_T8rKZ1ZxUfo/view?usp=sharing
มาทางอีเมลล์ mercytrai2018@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 
รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!! 
ปล. เรื่องรายละเอียดและการบริจาคเงินให้กับWOSM ทางผู้จัดงานชุมนุมฯ จะแจ้งผ่านทางอีเมลล์ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในภายหลังค่ะ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ 02-2192731 ต่อ 215