ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ลูกเสือมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร" เป็นรุ่นแรกของการขยายผลโครงการไปยัง 69 จังหวัดทั่วประเทศ 

"ลูกเสือมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร" เป็นรุ่นแรกของการขยายผลโครงการไปยัง 69 จังหวัดทั่วประเทศ 

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ กรุงเทพมหานคร แก่ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สังกัดสำนักงาน กศน.จำนวน 100 คน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

"จากรายงานสรุปผลการนำร่องอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ใน 8 จังหวัด พบว่าทุกจังหวัดมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ทั้งด้านหลักสูตร วิทยากรและการบริหารจัดการ สามารถเป็นต้นแบบสู่การขยายผลใน 69 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงเป็นที่มาของการฝึกลูกเสือมัคคุเทศก์ กรุงเทพมหานคร แก่ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ สังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 100 คน ซึ่งถือเป็นจังหวัดแรกของการขยายผลโครงการ เพื่อสร้างลูกเสือ เนตรนารี ที่มีสมรรถนะด้านการมัคคุเทศก์ และมีความพร้อมที่จะสนับสนุนงานท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขออวยพรให้การฝึกอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว