ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขอความร่วมมือจากท่านจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดสรรสนับสนุนการจัดกิจกรรม จังหวัดละ ๓๐,๐๐๐ บาท