ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
#พร้อม Transform สู่ สลช.ยุคใหม่ ทันสมัย 
#ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด 
#ลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
#ทำดีทำได้ทำทันที

ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวทาง “ทำดี ทำได้ ทำทันที”  โดยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนากิจการลูกเสือTransform สู่ยุคใหม่ ให้มีความทันสมัย  

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและได้พัฒนาระบบข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือ ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ และจะพัฒนาระบบงานอื่นๆ เช่น แบบ สลช. ออนไลน์  , การขอคุณวุฒิและตำแหน่งทางการลูกเสือ , การขอเหรียญและการยกย่องเชิดชูเกียรติ , การฝึกอบรม ซึ่งจะทำเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด (ติดตามอีกไม่นาน)

จาก Paper based สู่ Paperless 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ปรากฎในระบบ เป็นข้อมูลที่จัดเก็บ รวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2566 และพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งยังไม่ครบสมบูรณ์ 100% สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงเปิดระบบให้ทดสอบการใช้งาน

 

ท่านสามารถทดสอบ ตามลิ้งด้านล่างนี้

https://nsot.xmss.info/position_search/