ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์การประชุมสุดยอดผู้นําลูกเสือ เขตภาคพื้นเอเชีย- แปซิฟิก ครั้งที่ ๑ (11" Asia- PacificRegional Scout LeadersSummit2024)

ด้วย สำนักงานลูกเสือโลก เขตภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ได้กำหนดจัดการประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือ เขตภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ (11th  Asia – Pacific Regional Scout Leaders Summit 2024) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายจากสำนักงานลูกเสือโลก และให้ประเทศสมาชิกได้แสดงผลการดำเนินกิจการลูกเสือของประเทศตนเอง รวมถึงกำหนดการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์การประชุมสุดยอดผู้นำลูกเสือ เขตภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๑ (11th Asia – Pacific Regional Scout Leaders Summit 2024)