ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

safefromharm

 

Safe from Harm คือสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนทั้งภายในและภายนอกกระบวนการลูกเสือ โอกาสนี้เพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Safe From Harm และวิธีที่เราทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SfH ผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่นี่!

  • https://www.scout.org/safefromharm
  • https://www.scout.org/safefromharmonline

SFH Assessment EN from World Scouting on Vimeo.