ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกเสือปันน้ำใจ ช่วยโควิด-19

ตู้ปันสุข พิกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือทุกท่านมาร่วมกันปันน้ำใจ #หยิบแต่พอดีมีก็แบ่งปัน