ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมิน (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมิน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ   รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ