ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพพิธีรับมอบเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพพิธีรับมอบเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566  ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรูปภาพ