ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดภาพ