ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  กำหนดจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จึงจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประกอบพิธีถวายราชสดุดี และเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ร่วมทำกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในวันเสาร์ที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี