ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณสโมสรลูกเสือสัมพันธ์ ที่สนับสนุนน้ำดื่ม และเจลล้างมือให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ขอขอบคุณสโมสรลูกเสือสัมพันธ์
ที่สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค
และเจลล้างมือ ขนาด 500 ml จำนวน 100 ขวด
ให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ