ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติศรีลังกา ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานลูกเสือศรีลังกา ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติศรีลังกา ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗ จึงขอเชิญชวนประเทศสมาชิกจัดส่งคณะผู้แทนร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ศรีลังกา ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ Mc Heyzer Ground เมือง Trincomalee ประเทศศรีลังกา โดยการจัดงานชุมนุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการอยู่ค่ายพักแรม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างอยู่ค่ายพักแรม รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการทางการลูกเสือ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเพื่อการสร้างโลกที่ดีขึ้น ภายใต้คำขวัญ “Leadership for Change”

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญชวนหน่วยงานสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมเป็นผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.scoutthailand.org กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมงานประกวดฯ ไปยังอีเมล์ jamboreensot@gmail.com  ภายในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖