ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 4 ค่าย

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานค่ายลูกเสือที่อยู่ในกำกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 4 ค่าย 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมี ท่านวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขา สลช. เป็นประธานที่ประชุม