คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

226.2563 สุรินทร์ 225.2563 กาญจนบุรี 224.2563 นครราชสีมา 207.2563 อุทัยธานี 206.2563 บุรีรัมย์ 205.2563 บุรีรัมย์ 204.2563 ขอนแก่น 203.2563 สุพรรณบุรี 202.2563 นครสวรรค์ 200.2563 สุราษฎร์ธานี 199.2563 เชียงใหม่ 198.2563 บุรีรัมย์ 197.2563 สุราษฎร์ธานี 196.2563 สุราษฎร์ธานี 195.2563 นครสวรรค์ 194.2563 สุราษฎร์ธานี 193.2563 สุโขทัย 189.2563 สุโขทัย 188.2563 ลพบุรี 187.2563 ตรัง 186.2563 เชียงใหม่ 185.2563 สงขลา 184.2563 อุทัยธานี 183.2563 ปัตตานี 180.2563 กรุงเทพมหานคร 179.2563 ตรัง 178.2563 ปทุมธานี 177.2563 ปัตตานี 176.2563 เชียงใหม่ 173.2563 นครราชสีมา 142.2563 สุราษฎร์ธานี 141.2563 สุราษฎร์ธานี 140.2563 พระนครศรีอยุธยา 139.2563 กาญจนบุรี 138.2563 อุทัยธานี 137.2563 สุราษฎร์ธานี 136.2563 ศรีสะเกษ 135.2563 ภูเก็ต 134.2563 ยะลา 133.2563 ชลบุรี 132.2563 ชลบุรี 131.2563 นครศรีธรรมราช 130.2563 สุรินทร์ 104.2563 ระยอง 103.2563 สลช. 102.2563 เชียงราย 101.2563 พิจิตร 99.2563 สพฐ. 98.2563 ภูเก็จ 97.2563 เชียงใหม่ 96.2563 นครสวรรค์ 95.2563 อุบลราชธานี 94.2563 เชียงใหม่ 93.2563 ตรัง 92.2563 สิงห์บุรี 77.2563 ปทุมธานี 76.2563 สุราษฎร์ธานี 75.2563 พัทลุง 74.2563 เชียงใหม่ 73.2563 สุราษฎร์ธานี 72.2563 เชียงใหม่ 70.2563 เชียงใหม่ 66.2563 ปทุมธานี 64.2563 เชียงใหม่ 48.2563 สพฐ. 47.2563 สมุทรปราการ 44.2563 ปทุมธานี 43.2563 ตรัง 42.2563 พัทลุง 41.2563 แม่ฮ่องสอน 40.2563 นครสวรรค์ 40.2563 นครสวรรค์ 39.2563 พิจิตร 38.2563 สุราษฎร์ธานี 37.2563 สุราษฎร์ธานี 36.2563 กาญจนบุรี 35.2563 ระยอง 34.2563 เชียงใหม่ 30.2563 สุราษฎร์ธานี 24.2563 กรุงเทพมหานคร