คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิผู้ช่วยผู้ให้การอบรมผู้กำกับลูกเสือ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.)