คำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิหัวหน้าผู้ให้การอบรมผู้กำกับลูกเสือ และมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน (L.T.)