ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

1. สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
    60/38 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
    ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

    Tel: 038 - 190798 / 038 - 190799 
    Fax: 038-190834

---------------------------------------------------
2. ศูนย์ประสานงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
    อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5  กระทรวงศึกษาธิการ
    ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    Tel: 02-281-5510
    Fax: 02-281-5511
---------------------------------------------------
   Email : saraban@scoutthailand.org
--------------------------------------------------
   เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
   และเว้นวันหยุดราชการ

 

กรุณากรอกข้อความ