การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เข้าสู่เว็บไซต์

นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง

19 มีนาคม 2565 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่าทอง และประชุมหารือเรื่องการขอใช้ที่ดินธรณีสงฆ์เป็นค่ายลูกเสือ โดยมี ผู้บริหาร สพป.อ่าทอง, ศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, กศน.จังหวัด และสำนักพระพุทธศาสนาอ่างทอง ให้การต้อนรับ