การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจ ติดตามกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ

26 มีนาคม 2565 นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจ ติดตามกิจการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ นำโดยนายสุระศักดิ์ เพียสุระ รองผอ.สพป.บึงกาฬ แทนกรรมการและเลขานุการ/หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ /ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ) ผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ