ผู้บริหาร

นายจำรัส สุขประเสริฐ

ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 038 - 190798
E-mail: chamrat4419@gmail.com

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์