ผู้บริหาร

นางนลินี ศรีสารคาม จันทรตรี

ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ

ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์: 022192731
E-mail: nalineesrisarakham.jun@gmail.com

ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ