เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย
การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2566
ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลการนำลูกเสือและเนตรนารีไปเดินทางไกลและแรมคืน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 
ประกาศสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
พิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) รุ่นที่ 139 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์สำนักงานลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทำการสำรวจที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการลูกเสือที่ไม่ได้มีการใช้งาน เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่ามเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต No Gift Policy #งดรับงดให้ของขวัญ
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคา ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (e-bidding) ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (e-bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (E-bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (E-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 11 หลัง (E-Bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงที่พักผู้เข่ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเหรียญลูกเสือยั่งยืนพร้อมกล่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานพร้อมกล่อง ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้ัางบ้านพักพนักงานฯ (E-Bidding) ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม 6 รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-Bidding) ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 36 ครั้ง

วันนี้ : 297 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,378 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 844,621 ครั้ง