ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม (L.A.T.C)
รับสมัครผู้เข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติมาเลเซีย ครั้งที่ 14 และงานชุมนุมลูกเสือ IUMS เพื่อสันติภาพ ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ - 26 ส.ค. 67
รับสมัครผู้เข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลก ครั้งที่ 16 ประเทศโปรตุเกส ตั้งแต่วันนี่ - 31 ธ.ค. 2567
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น “ทำไมต้องเรียนลูกเสือ”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ระบบข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือ
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
การประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

3/7/2567 ประกาศ สลช. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567 (ปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ) 10/6/67 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 10 มิ.ย. 67 7/6/67 ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตและบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดประชุมฯ 14/3/67 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (E-Bidding) 14/3/67 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร (E-Bidding) 6/3/67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 15/1/67 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไวร์เมช จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม 10 หลัง ค่ายวชิราวุธ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงที่พัก ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง แบบ สขร. งบประมาณประจำปี 2566 รายการขายทอดตลาด (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 287 รายการ (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา)

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 47 ครั้ง

วันนี้ : 10 ครั้ง

เดือนนี้ : 10,791 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 1,044,701 ครั้ง