เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น “ทำไมต้องเรียนลูกเสือ”
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ระบบข้อมูลตำแหน่งทางการลูกเสือ
ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้บรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
การคัดเลือกผู้ประกอบการผลิตและจําหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์การประชุมสุดยอดผู้นําลูกเสือ เขตภาคพื้นเอเชีย- แปซิฟิก ครั้งที่ ๑ (11" Asia- PacificRegional Scout LeadersSummit2024)
การประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2567
การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี๒๕๖๗ 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๒๗ อัตรา
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 10 มิ.ย. 67 14/3/67 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างผลิตแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (E-Bidding) 14/3/67 ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค่ายลูกเสือรัตรสาร (E-Bidding) 6/3/67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 15/1/67 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไวร์เมช จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักเข้ารับการฝึกอบรม ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี (e-bidding) ประกาศ เผยแพร่ราคากลางปรับปรุงที่พักผู้เข้าฝึกอบรม 10 หลัง ค่ายวชิราวุธ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างปรับปรุงที่พัก ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างห้องน้ำ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา (E-Bidding) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมฯ จ.ตรัง แบบ สขร. งบประมาณประจำปี 2566 รายการขายทอดตลาด (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 287 รายการ (ค่ายลูกเสือรัตรสาร จ.สงขลา) ประกาศ ประกวดราคาซื่อคุรภัณฑ์ สำนักงาน ( E-Bidding) ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ ค่ายหลวงบ้านไร่ จ.ราชบุรี

แบบสำรวจความพึงพอใจ

จำนวนผู้เข้าใช้บริการ

ขณะนี้ : 49 ครั้ง

วันนี้ : 241 ครั้ง

เดือนนี้ : 8,375 ครั้ง

ยอดผู้ชมทั้งหมด : 1,025,184 ครั้ง