ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ

ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู หารือแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ ร่วมกับผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนกรรมการลูกเสือจังหวัด วิทยากรทางการลูกเสือและผู้เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

โดยมีนายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2, นายไพโรจน์ พรมสอน ผอ.สพม.19 , ดร.กฤต สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู และบุคลากรทางการลูกเสือ และวิทยากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาค่ายลูกเสือ สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ มีความพร้อมสำหรับในการจัดการชุมนุมลูกเสือ หารายได้เข้ากิจการลูกเสือได้ ที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชน ที่มีความพร้อมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญคือ เราต้องการใช้กิจการลูกเสือในการปลูกฝังให้ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังผู้เรียนในทุกระดับให้รู้จัก “การให้ เผื่อแผ่ แบ่งปัน” โดยเลือกกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย จะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับการที่รัฐบาลมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินนโยบายพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

อิชยา กัปปา / เรียบเรียง
ทีม PR หนองบัวลำภู / ภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / บรรณาธิการข่าว