ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ส่งลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การอบรมผู้กำกับลูกเสือ ของสมาคมลูกเสือแห่งชาติประเทศสิงคโปร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ จำนวน ๒ รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)

การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอขอบคุณคณะกรรมการการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา ที่ทำหนังสือขอแสดงความชื่นชมและภาคภูมิกับสถาบันลูกเสือ ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รางวัล Messengers of Peace Heroes 2019

การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งบริหาร

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ และ โลโก้ งานชุมนุมลูกเสือสำรองครั้งที่ ๑