ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562

 

หนังสือแจ้งการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562 พร้อมประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานฯ รูปแบบรายงานการเสนอขอพระราชทานฯ และตัวอย่างการจัดรูปเล่มผลงาน

PDF Download

1 หนังสือแจ้งเรื่องเหรียญ 62 จว..pdf
2 ประกาศหลักเกณฑ์รามกีรติ 62.pdf
3 ประกาศหลักเกณฑ์สดุดี 62.pdf
4 แบบรายงานการขอเหรียญสดุดี.pdf
5 แบบรายงานขอรามฯ.pdf
6 ตัวอย่างการจัดเล่มขอเหรียญลูกเสือสดุดี.pdf