ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (European Jamboree 2020)

ระหว่างวันที่  ๒๕ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

PDF Download

012 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ.pdf