ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา และประชาชนจิตอาสาบ้านอ่ายนาผา บ้านอ่ายนาไลยร่วมกันพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา และประชาชนจิตอาสาบ้านอ่ายนาผา บ้านอ่ายนาไลยร่วมกันพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน