ข่าวประชาสัมพันธ์

คติพจน์ว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์

 

คติพจน์ว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ปัจจุบันอธิบายความว่า
ลูกเสือ...ว่า????????...
"ลูกเสือบ่ใช่เสือสัตว์ไพร
เรายืมชื่อมาใช้ ด้วยใจกล้าหาญปานกัน
ใจกล้ามิใช่กล้าอาธรรม์
เช่นเสืออรัญ สัญชาติชนคนพาล
ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหาร
กล้ากอปรกิจการ แก่ชาติประเทศเขตตน"